Cookies? Koekie-monster heeft ze niet opgegeten en dus gebruiken wij cookies op onze site voor bezoekers statistieken.

WELKOM BIJ DE FAMILIE VAN PINXTEREN

Altijd Gewoon - Gezellig en Huiselijk

Vertaling

nlsqbgcazh-TWcsenfrdeelplrotr

Zoek

 

Verander de faillissement wet en bescherm de consument! 

Hoe het begon. 

Op 31 december 2015 ging V&D failliet en zo volgde er nog velen waaronder de Kijkshop, DA drogisterijen, Dixons, Schoenenreus en uiteindelijk ook de enigste overgebleven fysieke speelgoedwinkel Intertoys. Sommige kregen, net als Intertoys, een doorstart in afgeslankte vorm, andere kwamen niet meer terug.

De handelswijze was altijd wel hetzelfde in de afwikkeling van een faillissement.

 

Een bedrijf vraagt eerst "surseance van betaling aan".

 • Op dat moment hoeft hij niet meer aan zijn betalingsverplichting te voldoen en kan het bedrijf zelf nog kijken, ofdat hij zijn schulden ten aanzien van leveranciers, verhuurders etc kan schikken om zo de schulden te reduceren en hij kan ook kijken ofdat hij  "nieuw" kapitaal kan aanwenden. Zo om een faillisiment te voorkomen.
 • De cadeau kaarten - kortingskaarten - spaaracties - dan wel terug betaling van terug gezonden artikelen of levering van artikelen, die al dan niet zijn betaald vallen ook onder "schulden" en verliezen dan dus ook meteen hun geldigheid/waarde en zijn niet meer te gebruiken.

failliet

 

Lukt dit niet, en dat is vaak, dan volgt een faillissement.

 

Na het uitspreken van een faillissement, word er door de rechtbank een curator/curatoren benoemd. Deze curatoren krijgen het volgende te doen.

 • Ze kijken ofdat het bedrijf levensvatbaar is en of er een doorstart gemaakt kan worden dmv geheel of gedeeltelijke verkoop. Vervolgens kijken zij ook wie het loon van de werknemers moet betalen/ overnemen. Vaak het UWV.
 • Lukt een overname niet, dan moet de curator de inventaris en spullen verkopen ( ten gelde maken ) zodat dit geld kunnen worden verdeeld onder de schuldeisers. Daarmee is een "rangorde" in de wet vastgelegd, wie wat krijgt en waneer. De belastingdienst staat vooraan en wij als consument achteraan.
 • De curator moet ook voor zich zelf zorgen mbt de financiële onkosten die hij maakt om het faillissement af te wikkelen. Dit komt dus ook uit het failliete bedrijf.

Vooral punt 2 is voor ons als consument belangrijk. Als er wat over blijft, dan heeft de consument een kans, dat hij ook nog wat terug ziet van van geld. Hij moet hier wel een vordering voor indienen bij de curator en vaak (99%) blijft er niks meer over voor de consument, omdat de curator ook nog zijn deel moet hebben.

Dus.... de praktijk.

In de praktijk komt het er op neer dat de consument deze moeilijke materie niet begrijpt, niet weet hoe en waar hij een vordering kan indienen, laat staan een vordering kan schrijven. Schrijft hij een vordering en lukt het hem, deze op de juiste plaats in te dienen, dan komt hij er op het eind, toch achter dat er niks overblijft voor hem, omdat hij achter aan in de rij staat.

De tijd en moeite leveren dus ook niks op tegen de mogelijke baten. Zou hij of zij een deskundige inhuren, zullen de kosten van deze kundige hoger zijn dan de vordering die hij bij de curator wil neerleggen.

 

Heeft hij vervolgens een reperatie opdracht, al dan niet onder garantie, lopen bij deze winkelier, is het de praktijk dat de reperateur zijn kosten verhaald op de eigenaar van het produkt. Dit betekend dus ook hier, dat de consument, alleen zijn eigendom kan terug krijgen tegen betaling van de reperatie en/of verzend kosten. De reperateur kijkt niet of het wel of niet een garantieclaim betrof, omdat dit iets is tussen winkelier en klant.

Hij weet ook dat, als hij niet op deze manier handeld, dat hij een vordering van de reperatie of ongerepareerd terugsturen naar de eigenaar, moet indienen bij de curator en dan ook moet afwachten, waar hij in de schuldenrij staat en wat er uit de boedel overblijft. Door producten van consumenten “te gijzelen”  heeft hij meer zekerheid dat hij zijn geld ontvangt en hierin is dus de consument ook weer de klos. Deze kan dan vervolgens deze kosten (mits onder garantie) als vordering opgeven bij de curator. Natuurlijk kan de consument besluiten niet te betalen, maar dan krijgt hij zijn eigendom nooit terug. Dus wie zou dat dien? Natuurlijk niemand. 

 

En dan heb je ook nog van die investeringsmaatschappijen die voor het faillissement, eigenaar waren van de winkelketen en van te voren goed voor zich zelf hebben gezorgd. Zo goed zelfs, dat deze inversterings maatschappijen nog verdienen op het, al dan niet, aan laten komen van een faillissement. Zo ook het geval was bij Intertoys. Alteri is z'n investeringsmaatschappij, die zorgde dat hij zelfs geld verdiende aan het faillissement van Intertoys, omdat hij van te voren had gezorgd dat hij de pandrechten had op de winkelvoorraad. Daardoor stond hij als schuldeiser nog voor de belastingdienst en bleef er niet veel meer over, dan wat inventaris. 

 

En als consument moet je hierin ook nog jou vordering kwijt van een schamele €50 misschien rond de € 100 of iets hoger. Dit terwijl de winkelvoorraad van Intertoys, enkele 10 talle miljoenen betrof die voor Alteri zouden zijn. Dan zijn de bedragen van de consument een druppel tegenover de bedragen van de verhuurder, leveranciers en/ofgeld producenten.

Het  mooiste van het verhaal is, dat de Nederlandse Wet dit toelaat en dat Alteri niks verweten kon worden, wat in strijd zou zijn met een wet. Dit heet gewoonweg slim ondernemen. Maar of dit ..........

Wenselijk? of niet?

Voordat ik mijn visie daarover ga geven, moet ik eerst ook iets positief melden over inversteringsmaatschappij Alteri. Dit is de eerste maatschappij/winkelketen eigenaar die de consument de mogelijkheid heeft geboden om zijn intertoys cadeaukaarten alsnog te kunnen gebruiken binnen een bepaalde periode. Daarbij was het voor consumenten van de webshop ook mogelijk, om hun aangekochte producten, waarover ze niet tevreden waren te ruilen tegen een ander product. Alleen moest dit dan wel via de winkels geregeld worden. Er was echter een belangrijke restrictie: Bijbetalen was mogelijk, maar geld terug krijgen niet.

Hier is wel iets voor te zeggen.

 

Maar goed, nu terug komen op de vraag of de huidige gang van zaken rond faillissementen bij winkelketens, de rechtspositie van de consument en de wijze hoe een investeringsmaatschappijen zich kunnen "indekken" bij een faillissement wenselijk is of niet.

 

Ik vind van niet. Op het moment een eigenaar van een winkelketen failliet word verklaard, zou deze eigenaar, of bedrijven gelinkt aan de eigenaar, niet mogen meedoen in de verdeling van de baten. Immers is het zijn schuld dat het bedrijf failliet is gegaan en dupeert hij daardoor veel andere bedrijven en consumenten en zijn werknemers.

Nu er door schimmige constructie, zelfs aan een faillissement verdient kan worden, is het natuurlijk ook makkelijker om op een gegeven moment, voor deze weg te kiezen. Tevens geeft het de eigenaar de mogelijkheid om, met voorbedachte raden, zich al financieel in te dekken, zodat hij niet (veel) verliest aan zijn investering. In de effectenhandel mag dit niet, omdat je mensen zo dupeert of juist rijk kunt maken (handelen met voorkennis), maar in een faillissement afhandeling mag dit wel. Hier word(en) ook iemand rijker van en ook een hele hoop mensen niet.

Daarbij ben ik ook van mening dat een reputatie van investeringsmaatschappijen moet worden meegewogen in het hebben of aankopen van een winkelketen. Als er uit het verleden blijkt dat een investeringsmaatschappij vaak bedrijven failliet laat gaan, zou deze , ter bescherming van ons allen, hier niks mogen overnemen of beginnen.

Maar nu de positie van de consument.

Zoals eerder viel te lezen was ik een petitie gestart met de benaming:

 Verander de faillissement wet en bescherm de consument!Petitie tekenen

 

Mijn doel was eigenlijk heel helder geformuleerd. De gedachtengang was wat complexer, maar probeer het hieronder toch uit te leggen.

 

Wij wilde eigenlijk een verzoek richten aan het kabinet, om de wet zo aan te passen dat niet de belastingdienst of een investeringsmaatschappij als eerste stond, maar de consument altijd eerst gegadigde was, ongeacht welke constructie dan ook bedacht zou worden.

 

 

Waarom? - Daarom!

Die consument die er uiteindelijk ook voor zorgde dat het bedrijf, voor het faillissement, winst kon maken en daardoor kon groeien met meer filialen en dus ook voor meer werkgelegenheid zorgden en uiteindelijk ook zorgde dat er meer geld in de schatkist kwam via de belastingen die op de verkochte goederen is gezet door de overheid en door die zelfde consument bij de kassa word betaald..

Het is die consument die aan de basis staat van de economische groei!

Tevens is het de consument, die je tijdens de beginfase van het faillissement, graag tot kopen aan blijft zetten bij het failliete bedrijf, om zo een betere overname positie te crieeren voor kopers die het failliete bedrijf  geheel of gedeeltelijk zouden willen overnemen.

 

Doordat consumenten altijd de dupe is, word er een afwachtende houding aangenomen door consumenten zodra een winkel in zwaar weer verkeerd - in surseance van betaling is of failliet is verklaard. En geef ze eens ongelijk! 

 

Maar je hebt die consument wel nog steeds nodig voor het beste resultaat en het minste verlies voor iedereen.

 

Waarom zou je die consument nu niet als eerste beschermen in plaats van als "afdankertje" achteraan in de schulden rij te zetten. En bescherming is toch niks bijzonders. We zijn beschermd bij banken die omvallen, in het verkeer, bij niet op tijd vertrekken van een vlucht.  Maar bij een faillissement van een winkel(keten) hebben we geen bescherming.

Hoe te realiseren? - Simpel ?

 • Zorg dat cadeaukaarten tijdens een surseance van betaling gewoon geldig/bruikbaar blijven, en na een faillissement uitspraak nog een aantal weken geldig zijn of dat de waarde tot een bepaalde hoogte terug betaald word, en dan pas vervallen.
 • Bestelde en betaalde producten toch geleverd worden of het aankoopbedrag terug word gegeven aan deze consument.
 • Producten die terug gestuurd zijn naar de webshop vervangen of vergoeden conform de wet Koop op afstand.
 • Lopende (garantie) reparaties die zijn begonnen, kosteloos reperaren en kosteloos rechtstreeks retour naar de klant. Reparaties welke nog niet zijn begonnen, moeten ongeprepareerd rechtstreeks terug naar de consument. De vordering (verzend en reperatie kosten) van het reparatiebedrijf moet naar de failiette winkel. 
 • Daarna komen alle andere eisers, waaronder ook de belastingdienst.

 Verwachte voordeel

 • De consument is niet de dupe van een faillissement en de daarbij horende strategieën die door de eigenaren van winkelketens word bedacht, om er tijdens en na een faillissement beter uit te komen dan alle andere schuldenaren.
 • De consument kan met een gerust gevoel blijven winkelen bij een bedrijf wat in zwaar weer, in surseance of faillissement verkeerd, omdat de cobsument beschermd is door een Wettelijke regeling.
 • Daardoor worden ook de kansen voor een doorstart/overname veel groter en blijft er dus ook werkgelegenheid behouden.

Waarom heb je de petitie dan terug getrokken?

 

Dit was een moeilijke overweging, maar uiteindelijk was het onvermijdbaar.

Als de petitie, al een maand loopt en maar 14 handtekeningen oplevert, bij 13,15 miljoen personen boven de 18 jaar die mogen tekenen, dan zet dit geen voet aan wal bij de Regering. Het is eerder een aanfluiting / afgang of net hoe je het wilt noemen. Het is ongeveer hetzelfde als een vordering bij de curator indienen, wetend dat er toch niks over blijft, omdat je achteraan staat.

Uit mijn hele verhaal kun je opmaken, dat ik van ene in de andere verbazing ben gevallen. 13.15 miljoen Nederlanders ( - de 14 ondertekenaars van de petitie)  vind het prima, hoe het nu is geregeld bij een faillissement van een winkel en dat de consumenten daarin (bijna) altijd "bot" zal vangen.

Zo wil ik ook nog even kwijt, dat ik bij de grote consumentenbelangen organisaties ook geen medewerking kreeg om het "grote publiek" te kunnen bereiken. Landelijke media stond ook niet te springen, om hier vruchtbaarheid aan te geven, Tevens waren ook een aantal politieke partijen niet bereid te reageren op mijn mail. ik denk dat de provinciale verkiezingen prioriteit heeft op dit moment, ondanks dat er op dit moment ook gewerkt word aan een vernieuwing van de faillissementswet, waarin voor de consument nog steeds niks beschermend is geregeld en dus achteraan in de rij kan aansluiten.

 

Maar waarom medewerking en hulp geven vanuit de politiek. Het merendeel van de Nederlanders wil het toch zo, en we hebben toch geregeld dat de belastingdienst (vaak) vooraan staat in de schulden rij.  En de belasting (geld) dienst is toch van ons allemaal

 

Het is dan ook een uiterst vreemd fenomeen, dat we ons als beesten en plunderaars gedroegen in een Intertoys filiaal, omdat we een (nette en uitzonderlijke) mogelijkheid kregen om onze cadeau kaarten alsnog in te leveren of onze webshop bestelling te kunnen ruilen. En wat waren we boos, dat we lang daarvoor in de rij moesten staan, of dat er een storing was waardoor de cadeaukaarten niet verwerkt konden worden. Er kwam zoveel irritatie hitte van af, dat de verwarming uit kon en de filiaalbeheerder zijn luik maar sloot, om "veilig" te kunnen zijn en voelen!

 

Na het horen en zien van die beelden, zal een volgende organisatie waarvan de winkelketen failliet gaat, misschien niet nog eens overwegen om deze nette werkwijze ten bate van de consument te kiezen. En laten we eerlijk zijn: Ik zou er zelf niet voor kiezen, als het op deze manier gebeurd. Dan maar pech voor de consument, dat zijn cadeaubonnen in een klap niks meer waard zijn geworden. Dat is beter, dan dat boze consumenten plunderen,slopen of plunderen en zich buiten alle fatsoensnormen verbaal geuit hebben, ofdat het de schuld is van de verkopers/beheerde van het betreffende filiaal. 

 

Nu hadden we het verschil kunnen maken en een harde stem kunnen laten horen aan het kabinet, om het makkelijker, ordelijker en eerlijker te laten regelen.  Maar het waren maar 14 mensen die de tijd en moeite hebben genomen om deze verandering te steunen.

 

 

Rest mij verder niks anders dan maar weer te zeggen:

 

tot de volgende ronde.

 

Wil je niks missen van dit artikel of ons gehele blog dan kunt u zich hieronder abonneren op onze nieuwsfeed. Vele anderen gingen u al voor.

  

Nog meer blog items lezen?

Hier vind u onze blog inhoudsopgave.

Of

Abboneer u nu op onze blogfeed

Rss feedRSS 2.0     Rss feedAtom 1.0

 

 

 

 

Uw Datum en Tijd

Volg ons via

images twitter     Facebook      YouTube icon 

 

 Instagram    YouTube icon        YouTube icon

                   Drone           Asso

                                 Weggedrag

 

Abonneer via RSS