Cookies? Koekie-monster heeft ze niet opgegeten en dus gebruiken wij cookies op onze site voor bezoekers statistieken.

WELKOM BIJ DE FAMILIE VAN PINXTEREN

Altijd Gewoon - Gezellig en Huiselijk

Vertaling

nlsqbgcazh-TWcsenfrdeelplrotr

Zoek

Einde van een tijdperk.

 Björre naar het voortgezet onderwijs.

Björre begon in 2010 aan zijn basisschool avondtuur. We kozen voor een kleine school van ongeveer 70 leerlingen, verdeelt over 4 groepen. De school, OBS Delta, is een openbare school die les geeft volgens het Dalton onderwijs. Veel mensen vonden onze beslissing discutabel, maar wij hadden er een goed gevoel bij. Daarbij vonden wij dat de kleine setting ook veel voordelen zou kunnen hebben.

Zo blijven leerlingen, leerlingen met een naam en geen nummer. Was ook de communicatie tussen ouders en leerkrachten kort en was het mogelijk dat iedere leerling op zijn eigen niveau kan werken. Gaat hij snel, kan hij met groep 2 al mee werken, en gaat het wat minder, dan kan een groep 2-er lessen volgen van groep 1, of welke combinatie er ook te bedenken is. Door de kleine  klassen, was er ( in het beginsel) meer tijd voor het individu.

 

Ook was het een school met veel saamhorigheid en betrokken ouders en een betrokken team van leerkrachten. Ondanks dat de afkomst van de leerlingen erg diverse was. Je had kinderen uit Polen, Turkije, Marokko, Irak, etc en natuurlijk Nederland. Maar voor deze school en het onderwijs, was dat geen enkel probleem en waren we er van overtuigd dat het einddoel gehaald kon worden. Dat de weg, een weg was met verschillende obstakels, dat hadden we niet (kunnen) voorzien. Immers was het niet alleen de eerste schoolervaring voor hem. Wij wisten natuurlijk ook niet wat basisschool in hield in de taak voor ons als ouders.

Groep 1-2-3

playBjörre heeft een hele leuke tijd gehad in groep 1-2-3. Drie jaar lang kreeg hij onderwijs van een juf, welke in hard en nieten, een echte kleuter/groep 1-2 juf was. In deze periode heeft hij leren tekenen, samen spelen en de beginselen van de letters en cijfers aangeleerd gekregen. Ook het spelen met en respect hebben voor kinderen uit andere culturen, heeft voor hem een echte aanvulling gegeven die hij nu en later nog goed kan gebruiken in onze multiculturele samenleving.

Doordat hij 3 jaar lang dezelfde leerkracht heeft gehad, wist de leerkracht wat zij aan Björre had en omgekeerd. Dat heeft ook zijn spreekwoordelijke vruchten afgeworpen voor de rest van de jaren dat hij op deze school heeft gezeten. Ook leerde Björre in deze tijd om zich te uiten, als hij in de zogeheten "spotlight" stond. Dit moment was binnen de school "het Delta podium". Vaste momenten waarin de kinderen, aan de ouders lieten zien, wat ze geleerd of gemaakt hadden in de vorm van een podium presentatie. Tijdens deze presentatie was iedereen welkom. Vader, moeder, opa, oma etc.

Zo was er ook een vaste kerstmusical waar de hele school aan mee deed en zelfs een extra uitvoering kende voor het bejaardentehuis wat naast de school lag. En verjaardagen? Die werden niet alleen binnen de groepen gevierd, maar ook met de hele school. Zo kwam er vaak een taart voorbij. Tja,dat is nu het voordeel van een kleine school. Ik mag toch wel echt zeggen dat de basis goed was gevormd voor Björre. 

Groep 4-5

ABCVervolgens ging Björre naar groep 4-5. Ook hier weer een combinatieklas. Daar kreeg hij een leerkracht en werden er meer eisen aan hem gesteld. Zowel op onderwijs gebied als in de wijze hoe de omgang hoort te zijn met medeleerlingen en/of omgeving. Ook hadden we hier het geluk, dat hij dezelfde leerkracht heeft gehad voor groep 4 als groep 5. Ideaal om tot goed onderwijs en leer overdracht te komen.

 

Persoonlijke had Björre wat probleempjes, die ook bepaalde handelswijze van hem verklaarde. Nu we dit wisten, werden er ook andere eisen en omgangsvormen aan ons gesteld. Zo was het nodig om te zorgen voor een duidelijke en voorspelbare structuur van dingen doen en (af)maken. Deze wetenschap bracht Björre verder in zijn ontwikkeling en bleef onze zoon, keer op keer, ons en diverse mensen verrassen in zijn kunnen. En dit alles resulteerde in de overgang naar groep 6-7-8.

 

Groep 6-7-8

Er braken ander tijden aan in het onderwijs. Veel onderwijsstichtingen hadden (ook al lieten sommige jaarverslagen een leerlingen groei zien, was er toch...) krimp en werd er met leerkrachten geschoven, alsof het allemaal marionetten waren, waarbij het bestuur aan de spreekwoordelijke touwtjes trok. Zo ook op OBS Delta. Echter was hier 1 groot verschil en tevens valkuil.

 

OBS Delta is een kleine school, met betrekking tot leerlingen aantal, met 3 combinatieklassen. Daardoor is het team natuurlijk ook een kleine gemeenschap. Dit in tegenstelling tot normale scholen betekend dit dus ook dat leerkrachten verschuivingen binnen deze school of stichting desastreuze vormen kan aannemen voor betrokkenheid met de lokatie, op organisatie en de zeer belangrijke les overdracht.

 

Het was dan ook voor ons als ouders onacceptabel dat in deze periode jaar in jaar uit, 80% van het team veranderde van klas. Of nog erger; van school. In deze roerige tijden zijn we als ouders het gesprek aangegaan met een persoon binnen het bestuur van Stichting Oog. (Inmiddels gefuseerd tot SAAM). De naam van deze persoon is niet relevant.

In dit gesprek zijn afspraken gemaakt, echter helaas nooit op papier gezet, en wat nu blijkt ook zeer slim gespeeld. Want de gemaakte afspraken bleken tot niets te leiden. De wisseltrend hield aan en werd zelfs halverwege de lesjaar gestalte gegeven en dat heeft in ons optiek, niet alleen Björre, maar ook alle leerlingen getroffen binnen Obs Delta.

 

Ook kwam er in groep 7 een herschikking van scholen en dat betekende voor Obs Delta, hun eigen pand en speelplaats moesten verruilen naar een pand bij Basisschool de Toermalijn. Wel met een eigen ingang en een eigen benedenverdieping.

De bovenverdieping bleef voor Basisschool Toermalijn en de speelplaats was gemeenschappelijk.

Wij als ouders waren erg "wantrouwig" en hadden twijfel of de "eigen identiteit" kon worden gehandhaaft. We moeten dan ook eerlijk zeggen, dat dit tot op heden goed gelukt is en hopen ook van harte, dat dit in de toekomst zo blijft.

groep8

 

Ondertussen was ook de tijd aangebroken, om te gaan kijken naar het voortgezet onderwijs. In groep 7 werd al voorzichtig gekeken, welke scholen mogelijk als vervolgonderwijs in aanmerking zouden kunnen komen. Deze scholen werden ook al door ons bezocht tijdens de diverse open dagen. Eind groep 7 en begin groep 8 was er duidelijkheid over welk vervolgonderwijs hij aan zou kunnen. In groep 8 werden de scholen daarom nogmaals bezocht en werd er op een school ingeschreven. Het werd Het Hooghuis Lokatie Heesch.

 

Ondanks de situatie bij Obs Delta, kon Björre fantastisch zijn weg vinden en heeft hij zelf niet veel "geleden" met deze diverse wisselingen. Hij had nog steeds zijn vertrouwde klas en kon een goede aansluiting vinden bij de (verschillende) leerkrachten. Het ging hem dan ook echt spreekwoordelijk "voor de wind" en dit resulteerde in een goed eindresultaat van de eindtoets groep 8. Wederom liet hij iedereen verbazen, met wat hij kon. Op basis van deze toets, zou zijn schooladvies zelfs hoger bijgesteld kunnen worden. Maar na overleg met school, Björre en ons, zijn we allen van mening dat Het hooghuis locatie Heesch, de best passende school is als vervolgonderwijs.

 

De laatste weken waren leuk en ontspannen. Zo bleef groep 8 nog een keer overnachten op school en werd er voor het eten een "etens-tocht" georganiseerd. (aanschuiven voor eten van gezin naar gezin) Ook werd er een mooie eindmusical gemaakt en opgevoerd in cultureel centrum "de Pas"

Daarna kwam er nog een afscheidsavond op school met een leuk en mooi aandenken. Uiteindelijk werd groep 8 door de school uitgezwaaid met een laatste traktatie in de vorm van een multiculturele lunch, om vervolgens letterlijk uit de klas te glijden.

 

 

 

De basisschooltijd zat er dan echt op. Op naar een nieuw tijdperk.

 

Wij als ouders zullen dan ook de kleinschaligheid, persoonlijk contact  en "korte lijntjes" van OBS Delta en de multiculturele activiteiten als de multiculturele lunch missen.

Een echte aanrader voor andere (openbare) scholen. Zo hebben wij ervaren hoe eetgewoontes van anderen binnen onze samenleving zijn. En ik kan je zeggen, dat het erg leuk, leerzaam en heel erg lekker is. En als ik eerlijk ben, ben ik persoonlijk daardoor ook echt nieuwsgierig geworden naar wat voor lekkers er bij een suikerfeest wordt gegeten en heb ik ook meer respect gekregen voor de multiculturele samenleving waarin wij leven en waarin Björre zijn basisschool heeft voltooid.

 

Anders zou ik weer willen zeggen; tot de volgende ronde.

 

Wil je niks missen van dit artikel of ons gehele blog dan kunt u zich hieronder abonneren op onze nieuwsfeed. Vele anderen gingen u al voor.

  

Nog meer blog items lezen?

Hier vind u onze blog inhoudsopgave.

Of

Abboneer u nu op onze blogfeed

Rss feedRSS 2.0     Rss feedAtom 1.0

 

 

 

 

 

 

 

 

Uw Datum en Tijd

Volg ons via

images twitter     Facebook      YouTube icon 

 

 Instagram    YouTube icon        YouTube icon

                   Drone           Asso

                                 Weggedrag

 

Abonneer via RSS