Cookies? Koekie-monster heeft ze niet opgegeten en dus gebruiken wij cookies op onze site voor bezoekers statistieken.

WELKOM BIJ DE FAMILIE VAN PINXTEREN

Altijd Gewoon - Gezellig en Huiselijk

Vertaling

nlsqbgcazh-TWcsenfrdeelplrotr

Zoek

Doneeractie defenitief stop gezet 

Beste mensen,

We zijn deze actie begonnen in een opwelling, zonder stil te staan bij eventuele gevolgen op privè vlak. We hebben deze actie daarom tijdelijk stil moeten leggen, om ook even de juridische consequenties te heroverwegen. De reden hiervan is, dat nu blijkt dat uw donatie's gezien word als inkomsten van ons als gezin. (Als de actie zou "exploderen")

Dit zou dus verstrekkende gevolgen hebben, voor ons gezin en dus ook voor de donaties, als we dit eerst moeten compenseren. Uw geld gaat dan nog minder naar "het beoogde doel" en dat vinden wij niet fair. We wilden dus eerst garanties van de overheden; dat uw donaties en onze privèomstandigheden, los van elkaar gezien worden. Dit kon niet gegarandeerd worden, waardoor een doorgang ook niet meer kan plaats vinden.  

 

Voor u die al gedoneerd heeft? Uw geld gaat echt naar de helden,waarvoor u heeft gedoneerd. Gelukkig is het bedrag op dit moment nog zo klein dat dit geen invloed heeft op de huidige situatie. Het probleem zou ontstaan bij grotere eindbedragen. Inmiddels is er ook contact geweest met de personeelsverreniging Bernhoven en is opdracht gegeven om het totale bedrag over te schrijven. De kosten die Doneeractie rekend over het gedoneerde geld, betalen wij uit privé middelen zodat het totale bedrag naar Deze helden gaan. Dat hebben ze echt verdiend!

 

Familie van Pinxteren.

Bedank de ziekenhuis medewerkers en vrijwilligers na de corona crisis en doneer!

Terwijl het verschrikkelijke corona virus in Nederland om zich heen grijpt en mensen overlijden, raken steeds meer Nederlanders besmet en stromen de ziekenhuizen en IC bedden langzaam vol. Ondertussen neemt het kabinet vergaande en ongekende maatregelen met als doel de belastbaarheid van ziekenhuizen binnen acceptabeleSet ZHK grenzen te houden, de kwetsbare binnen de samenleving te beschermen en het Corona virus (COVID-19) te bedwingen. Maar het einde is nog (lang) niet in zicht.

 

En denkt nu nog eens terug aan november 2019. Toen demonstreerden deze mensen nog voor meer loon en betere werk en rusttijden. Echter zijn het wel deze mensen, welke nu niet klagen, maar 24-7 “een slag in de rond werken” om de ernstig zieken te helpen om het verschrikkelijke virus te overleven, met de kans om ook zelf besmet te worden. 

En helaas dat gebeurd, waardoor de druk op de gezonde zorgmedewerkers verder oploopt. We zijn nu op het punt beland, dat vrijwilligers, gepensioneerde of andere ex zorgmedewerkers weer mee gaan helpen in de ziekenhuizen om zo de werkdruk te verlichten een itliaanse taferelen te voorkomen.

 

En na de corona crisis? 
Ik ben bang, omdat het zo vaak gaat, dat de Nederlandse bevolking zijn normale bezigheden oppakt. Iedereen gaat over tot de spreekwoordelijke "orde van de dag". Natuurlijk is dit niet erg, maar door deze algemene denk- en werkwijze worden het zorgpersoneel van de een op andere dag vergeten en zijn er zelfs mensen die hierna ook nog durven te zeggen :" het was toch gewoon uw werk".

Ook de vrijwilliger krijgt vaak een schouderklopje met de afsluitende woorden "tot ziens".

 

 

Ik liep al een tijdje rond, met het gevoel dat ik/de Nederlandse bevolking meer zijn waardering moest uitspreken naar deze helden van de zorg.  Na een succesvolle applaus actie en het luiden van de kerkklokken, vind ik dat er meer moet gebeuren voor deze zorgmedewerkers en alle vrijwilligers welke 24-7 in touw zijn/zijn geweest om zoveel mogelijk levens te redden door dit verschrikkelijk virus. En dit moet je doen na de crisis, zodat zij, ondanks alles, in alle rust in het spreekwoordelijk zonnetje gezet kunnen worden. Met deze visie was de Doneeractie  geboren en een speciale ABN rekening geopend. Ook ben ik een doneeractie.nl gestart op 2 platformen. Namelijk doneeractie.nl en Geef.nl. Het doel is hetzelfde, maar het verschil tussen de 2 organisaties is, dat geef.nl 5% commissie vraagt over het gedoneerde bedrag. 95% komt dus ten goede aan het beoogde doel. Doneeractie.nl daar in tegen, vraagt 6% commissie en €0,85 per transactie xcl. BTW over het gedoneerde doel. En laten we eerlijk zijn; hoe meer er over blijft, hoe beter het is voor personeel en vrijwilligers. Maar ik was begonnen met Doneeractie.nl en vandaar dat deze ook nog gewoon loopt.

 

Het idee.

Het gedoneerde geld willen wij uiteindelijk verdelen onder de (ziekenhuis)medewerkers en de vrijwilligers uit de 71 ziekenhuizen in Nederland. (Volgens wikkepedia).  

Over een zogeheten “verdeelsleutel” van het eindbedrag en in welke vorm heb ik nog niet nagedacht. Dit geld ook voor de eventuele belasting afdracht over het gedoneerde geld. Maar alles zal ook afhangen van de hoogte.

Maar ik wil wel een wijze kiezen/bedenken welke ook ten goede komt aan dit zorgpersoneel en betreffende vrijwilligers in niet in de zakken van bestuurders of zorgverzekeraars verdwijnt.Niet dat zij na de corona crisis worden “weg gezet” met “dank je wel” of “je deed gewoon je werk”.

Zou onverhoopt het eindbedrag gedeeld door de aantal ziekenhuizen (71) op nihiel uitkomen, dan gaat de gehele opbrengst naar de personeelsvereniging en de extra vrijwilligers van het ziekenhuis welke nu (18 maart)  het epische centrum van de Nederlandse corona uitbraak ligt; Ziekenhuis Bernhoven te Uden. Het geld gaat dus altijd naar zorgmedewerkers of/en zorgvrijwilligers.

kaartNL

 

Maar een nihil bedrag. Dat laten we als Nederlandse bevolking toch niet gebeuren!

Ik hoop dat we als Nederlanders,

alle zorg medewerkers / vrijwilligers  van de 71 Nederlandse ziekenhuizen

kunnen bedanken, op een manier zoals ze dat verdienen.

 

Normaal zijn er doneer acties voor buitenlandse aangelegenheden of rampen, waar massaal aan gedoneerd wordt. Nu vraag ik aan de Nederlandse bevolking een keer te doneren voor de zorgmedewerkers en vrijwilligers welke nu bezig zijn voor de gezondheid van de gehele Nederlandse bevolking. Een strijd welke ongekend is en nog lang niet gestreden is door deze medewerkers en vrijwilligers. Het zijn echt helden.

Hoe lang loopt de actie? En wat is het streefbedrag?

Dat is heel simpel. We stoppen de Doneeractie’s, zodra het kabinet de (vergaande) maatregelen mbt het Corona virus intrekt en alles normaliseert naar voor de crisis. 

En hoe hoger het eindbedrag, hoe meer we het hele Nederlandse ziekenhuispersoneel en deze bijzondere vrijwilligers kunnen bedanken.

 

Doet u ook mee?  

En geven we als Nederland het Nederlandse zorgpersoneel en vrijwilligers

nog een extra mooi compliment na deze verschrikkelijke periode

voor alles wat ze hebben gedaan of hebben kunnen doen voor de Nederlandse samenleving.

 

Doneer via is gestopt
geef

of doneer via is ook gestopt


Geld inzamelen | Doneeractie.nl

 

Het verschil: Het zijn beiden dezelfde acttie met het zelfde doel. Echter geef.nl vraagt een commissie van 5% over de donatie en doneeractie.nl vraagt 6% commissie en €0,85 per transactie excl. BTW. We houden dus bij geef.nl meer over voor onze helden. 

 

 

Niet overtuigd ?

Bekijk dan de indrukwekkende speech gericht aan zijn personeel door de Algemeen directeur van Ziekenhuis Bernhoven

 

 

En denk dan nog eens of u echt niet wilt doneren zodat we na de crisis deze helden ook goed kunnen bedanken.

 

Update


De personeelverreniging van ziekenhuis Bernhoven laat ons het volgende weten:

 

Goedemiddag,

 

Wat een geweldig initiatief, jammer dat het zo moet eindigen.

Ons rekeningnummer is NLXXXXXXXXXX.  t.n.v. XXXXXX  Bernhoven.

Er lopen in de regio al diverse acties, waarvan het geld aan ons overgemaakt gaat worden.

T.z.t. zal ik u ook berichten over wat de totale opbrengst hiervan is geworden en wat wij er mee gedaan hebben.

Namen de Personeelsvereniging van Bernhoven hartelijk dank.

 

Met vriendelijke groet,

  XXXXXXXXXXXX

Personeeslvereniging Bernhoven.

Bestuurslid


 

Rest mij verder niks anders deze keer te zeggen:

Deel deze pagina

en

Dank je wel voor je donatie! Je donatie komt echt terecht waar het voor bedoelt is!

 

Uw Datum en Tijd

Volg ons via

images twitter     Facebook      YouTube icon 

 

 Instagram    YouTube icon        YouTube icon

                   Drone           Asso

                                 Weggedrag

 

Abonneer via RSS